Boligprosjektet ligger sentralt i Bekkestua sentrum i et område som transformeres mot et mer kvalitativt urbant preg med bolig og shopping. Bebyggelsen plasseres – og utfyller tomten, der det tidligere Bygningsarbeidernes hus står i dag, og henvender seg mot omkringliggende gate – og plass struktur, og utsikten i alle himmelretninger.

Vår intensjon er å skape moderne, lyse og praktiske leiligheter plassert rundt et grønt indre gårdsrom, men i dette unike tilfellet også mot gatelivet midt på Bekkestua. Alle de lyse romslige leilighetene vender hovedsakelig ut mot romslige, private balkonger med spennende utsikt og
solforhold. Balkongene henvender seg mot et opparbeidet parkrom eller torget, mens enkelte kompakte mindre leiligheter henvender seg mot bylivet, dog med private balkonger.

De grønne opparbeidete utearealene i gårsdrommet, felles for hele sameiet, skaper et positivt supplement til hver enkelt sine private utearealer.

Bolighusene i fem etasjer ligger på et samlet lokk over underliggende shopping i to plan hvor den nederste etasjen tar opp høydeforskjellen mellom torget mot Bekkestua Senter og Bærumsveien høyere opp. Den nye shoppingdelen forbindes direkte med det øvrige Bekkestua Senter som nå er ferdigstilt.

Bebyggelsen er delt opp i to boligbygg, både for å skape karakter og identitet i byen, men også for å åpne opp mot omgivelsene, samt skape siktlinjer og lys. Grepet gjør at lys og utsiktsforhold for den enkelte leiligheten optimaliseres.

De to boligbyggene, hus B1 og B2 danner et samlet kvartalshus på Bekkestua, som et signalbygg i sentrum. Det er lagt vekt på praktiske løsninger med enkel tilgang til underjordiske parkeringsplasser for beboerne og øvrige servicefunksjoner. Det blir kort vei til både byliv og shopping samt rolig rekreasjon i det private gårdsrommet for sameiet.

Det legges opp til at bebyggelsen utføres i kombinasjon lys hvit tegl og trekledning for å skape et mer variert uttrykk. Store vindusfelt mot romslige balkonger og terrasser gjør at hver enkelt leilighet blir åpen og luftig.

arkitekt-underskrift